Nieuws


Vactures bij Polderbesturen

Onze collega's van de Zuidijzerpolder te Reninge en de Westkustpolder te Alveringem zoeken volgende profielen: 

- Technisch medewerker - ratten- en exotenbestrijder  

- Coördinator

- Onderhoudsmedewerker - technisch medewerker

Voor de eerste vacature kan je inschrijven tot 1 maart 2024 bij Zuidijzerpolder

Voor de tweede en de derde vacature kan je inschrijven tot 15 maart 2024 bij de Westkustpolder 


Aanslagbiljet polderbelasting

Uw aanslagbiljet voortaan digitaal ontvangen per mail? Dat kan! Stuur een mailtje naar chantal@middenkustpolder.be en vermeld duidelijk uw naam en adres.


Artikel De Morgen: "Onder landbouwers neemt de waterkoorts toe: ‘Nog zo’n maand en we staan in de Sahara’ "

Artikel in pdf (klik op 'Download'):

Artikel De Morgen

AANDACHT: lokaal hoge geleidbaarheid/zoutwaarden

Als gevolg van de aanhoudende droogte en de dalende grondwaterstand worden op diverse plaatsen binnen het poldergebied hoge geleidbaarheden geregistreerd. Deze hogere waarden worden voornamelijk in de streek rond Mannekensvere/Slijpe/Westende/Nieuwpoort gehaald. Op het Reygaertsvliet t.h.v. de Rattevallestraat te Slijpe werd op 10/05/2022 een piek van 35.000 µS/cm bereikt. Op het Nieuw Bedelf t.h.v. de Boterdijk te Westende werd op diezelfde dag een piek van 38.500 µS/cm gemeten. Dit is ver boven de aanvaardbare grens voor het gebruik als drinkwater voor vee of irrigatiewater voor gewassen. Bij gebruik van oppervlaktewater als drink- of irrigatiewater is het evenwel aan de betrokken landbouwer of landgebruiker om een oordeelkundige beoordeling uit te voeren voor de specifieke toepassing van het water. Voor meer informatie kan u terecht op de pagina 'Geleidbaarheid'. Hier kan u tevens steeds de laatste manuele metingen met hun exacte locatie terugvinden. Er zijn ook een aantal continue sensoren die live raadpleegbaar zijn via deze link, waaronder ook het Reygaertsvliet en het Nieuw Bedelf. Op het Reygaertsvliet is ondertussen een sterke daling ingezet met op 12/05/2022 om 8u nog een waarde van 5.206 µS/cm, maar een blijvende alertheid is gezien de weersvooruitzichten uiteraard geboden!


Eedaflegging nieuwe bestuursleden

De Algemene Vergadering van de Middenkustpolder verkoos op donderdag 24 maart 2022 drie nieuwe bestuursleden of gezworenen: Filip Bonte, Greet Dever & Rik Dewanckele. Zij legden op donderdag 14 april 2022 de eed af in handen van de gouverneur. Zie ook: https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/eedaflegging-polderbesturen 


Live verziltingsresultaten op waterinfo.be

Verziltingsresultaten voor de waterlopen in West-Vlaanderen kan je voortaan 24/24 live volgen op www.waterinfo.be. De resultaten zijn afkomstig van 80 sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water. De zoutwaarden worden elk uur automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data. Een aantal van deze sensoren bevindt zich binnen de Middenkustpolder.

Klik hier voor meer informatie omtrent de verziltingsresultaten

Klik hier om de live verziltingsresultaten te bekijken


Projectoproep OP-PEIL Inagro

Inagro – het onderzoeks- en adviescentrum in de land- en tuinbouw – is op zoek naar een geschikt perceel om peilgestuurde drainage uit te testen. Alle info vindt u in onderstaand document en ook op https://www.peilgestuurdedrainage.be/.


Projectoproep Blue Deal binnen de Middenkustpolder

We krijgen in Vlaanderen steeds vaker te maken met droogte. Daarom besliste de Vlaamse Regering om de strijd tegen waterschaarste en droogte op te voeren. In juli 2020 lanceerde ze een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties en een startbudget van 75 miljoen euro om de droogteproblematiek structureel aan te pakken.

De Vlaamse Regering wil de droogte het hoofd bieden door meer middelen en de juiste instrumenten in te zetten, landbouw en industrie te betrekken in de oplossingen en de Vlaamse en andere overheden een voorbeeldrol te laten opnemen.

Ze schuift daarbij 6 sporen naar voor:

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik als regel
  3. Landbouw en natuur als deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
  5. Verhogen van de bevoorradingszekerheid
  6. Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

 

Meer informatie: https://www.zuhaldemir.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/blue_deal_clean_0.pdf

 

Binnen het ambtsgebied van de Middenkustpolder zijn tal van mogelijkheden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Blue Deal. Om tot concrete acties te komen doen we via deze weg een oproep. Heeft u een innovatief idee, een specifiek probleem, ... dat kan uitgewerkt/opgelost worden m.b.v. de Blue Deal? Neem dan gerust contact met ons op via mail naar info@middenkustpolder.be, telefonisch via 059/27.84.77 of via het contactformulier op deze website.


Lancering online platform watertalk.be

West-Vlaanderen wordt doorkruist door onbevaarbare waterlopen. Efficiënt waterbeheer is dan ook erg belangrijk. En regelmatig onderhoud noodzakelijk. Een goed functionerend waterlopenstelsel is immers essentieel om wateroverlast te voorkomen. Woon of werk je op een grond langs een waterloop, dan moet je ervoor zorgen dat die waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de nodige onderhoudswerken.

Provincie West-Vlaanderen heeft een online platform ontwikkeld dat registreert langs welke waterlopen aannemers graaf- en onderhoudswerken uitvoeren. Zo kan je op watertalk.be snel checken waar en wanneer werkzaamheden of ruimingswerken gepland of bezig zijn.

Bovendien vind je op watertalk.be ook nuttige informatie over het correct gebruik van de oeverzones. Waterlopen en hun oevers moeten immers altijd vlot toegankelijk zijn voor onderhoud. Er zijn een aantal regels waar je je aan moet houden. Maak je het onderhoud mee mogelijk?

Voor meer info kan je terecht in onderstaande folder en op https://www.watertalk.be.

Folder watertalk

Artikel VRT NWS: "Pompgemaal in Gistel blijft van groot belang voor de omgeving: "Zonder zou alles hier snel onder water staan" "