Welkom op de website van de Middenkustpolder


De Middenkustpolder is een openbaar bestuur voor lokaal waterbeheer en is actief op het grondgebied van Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende en Oudenburg.

Voor al uw (aan)vragen, suggesties, klachten, ...

Raadpleeg de maai- en ruimingswerken

Volg de evolutie van de geleidbaarheid in de waterlopen

Alles wat u moet weten over de polderbelasting

Laatste nieuws

Opheffing onttrekkingsverbod

Op 10/10/2022 heeft de gouverneur beslist om het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen op te heffen. Op 23/09/2022 werd reeds beslist om het captatieverbod op de bevaarbare waterlopen op te heffen. Op dit moment is er dus geen captatieverbod meer op de waterlopen gelegen binnen het werkingsgebied van de Middenkustpolder.

Besluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen
Opheffing captatieverbod bevaarbare waterlopen IJzerbekken

Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen provincie West-Vlaanderen

Het captatieverbod wordt uitgebreid van het Ijzerbekken naar alle stroomgebieden binnen de provincie West-Vlaanderen. Meer info in onderstaande documenten.

Persbericht van de gouverneur 18/07/2022
Besluit van de gouverneur 18/07/2022
Besluit Vlaamse Waterweg 13/07/2022


Onttrekkingsverbod bevaarbare & onbevaarbare waterlopen IJzerbekken

De zomervakantie startte met droog en warm weer. De komende dagen krijgen we nog meer van dat. Het peil van de waterlopen daalt snel en bereikt, vooral in het IJzerbekken, op meerdere locaties al alarmerende waarden. Daarom volgt vanaf 13 juli een uitbreiding van het onttrekkingsverbod naar het ganse IJzerbekken. De Middenkustpolder ligt integraal binnen het IJzerbekken, waardoor binnen de Polder dus niet langer water mag gecapteerd worden, zowel op bevaarbare en onbevaarbare waterlopen als op publieke grachten.  Meer info in onderstaande documenten.

Persbericht van de gouverneur 12/07/2022
Besluit van de gouverneur 12/07/2022
Besluit Vlaamse Waterweg 13/07/2022

Artikel De Morgen: "Onder landbouwers neemt de waterkoorts toe: ‘Nog zo’n maand en we staan in de Sahara’ "

Artikel in pdf (klik op 'Download'):

Artikel De Morgen

Eerste tijdelijke onttrekkingsverboden in West-Vlaanderen - NIET binnen Middenkustpolder

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 17 mei tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is en blijft een must!

Binnen de Middenkustpolder zijn (nog) geen onttrekkingsverboden ingesteld. Om iedereen blijvend van water te kunnen voorzien blijft het van groot belang dat elke onttrekking van water gemeld wordt via het e-loket wateronttrekkingen: www.wateronttrekking.be.


AANDACHT: lokaal hoge geleidbaarheid/zoutwaarden

Als gevolg van de aanhoudende droogte en de dalende grondwaterstand worden op diverse plaatsen binnen het poldergebied hoge geleidbaarheden geregistreerd. Deze hogere waarden worden voornamelijk in de streek rond Mannekensvere/Slijpe/Westende/Nieuwpoort gehaald. Op het Reygaertsvliet t.h.v. de Rattevallestraat te Slijpe werd op 10/05/2022 een piek van 35.000 µS/cm bereikt. Op het Nieuw Bedelf t.h.v. de Boterdijk te Westende werd op diezelfde dag een piek van 38.500 µS/cm gemeten. Dit is ver boven de aanvaardbare grens voor het gebruik als drinkwater voor vee of irrigatiewater voor gewassen. Bij gebruik van oppervlaktewater als drink- of irrigatiewater is het evenwel aan de betrokken landbouwer of landgebruiker om een oordeelkundige beoordeling uit te voeren voor de specifieke toepassing van het water. Voor meer informatie kan u terecht op de pagina 'Geleidbaarheid'. Hier kan u tevens steeds de laatste manuele metingen met hun exacte locatie terugvinden. Er zijn ook een aantal continue sensoren die live raadpleegbaar zijn via deze link, waaronder ook het Reygaertsvliet en het Nieuw Bedelf. Op het Reygaertsvliet is ondertussen een sterke daling ingezet met op 12/05/2022 om 8u nog een waarde van 5.206 µS/cm, maar een blijvende alertheid is gezien de weersvooruitzichten uiteraard geboden!


Eedaflegging nieuwe bestuursleden

De Algemene Vergadering van de Middenkustpolder verkoos op donderdag 24 maart 2022 drie nieuwe bestuursleden of gezworenen: Filip Bonte, Greet Dever & Rik Dewanckele. Zij legden op donderdag 14 april 2022 de eed af in handen van de gouverneur. Zie ook: https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/eedaflegging-polderbesturen 


Live verziltingsresultaten op waterinfo.be

Verziltingsresultaten voor de waterlopen in West-Vlaanderen kan je voortaan 24/24 live volgen op www.waterinfo.be. De resultaten zijn afkomstig van 80 sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water. De zoutwaarden worden elk uur automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data. Een aantal van deze sensoren bevindt zich binnen de Middenkustpolder.

Klik hier voor meer informatie omtrent de verziltingsresultaten

Klik hier om de live verziltingsresultaten te bekijken