Welkom op de website van de Middenkustpolder


De Middenkustpolder is een openbaar bestuur voor lokaal waterbeheer en is actief op het grondgebied van Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende en Oudenburg.

Voor al uw (aan)vragen, suggesties, klachten, ...

Raadpleeg de maai- en ruimingswerken

Volg de evolutie van de geleidbaarheid in de waterlopen

Alles wat u moet weten over de polderbelasting

Laatste nieuws

Ratten- en exotenbestrijder

De Middenkustpolder zoekt een ratten- en exotenbestrijder.

Je houdt van het buitenleven en natuur- en watergerelateerde werken. Je spoort ratten op in de nabijheid van de onbevaarbare waterlopen, je bestrijdt ze door het gebruik van de gepaste bestrijdingsmaterialen en rapporteert de vangsten. Daarnaast bestrijdt je tevens de zorgwekkende invasieve uitheemse plantensoorten, zoals reuzeberenklauw, grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, … 

 

Een uitgebreid profiel, toelatingsvoorwaarden en meer info zijn terug te vinden via deze link

Curriculum vitae samen met motivatiebrief moeten toekomen uiterlijk op vrijdag 01/12/2023 om 12.00 uur bij: Middenkustpolder, Rochesterlaan 4C, 8470 Gistel, per post of per mail naar info@middenkustpolder.be (059/27 84 77).

 

Nieuwe hemelwaterverordening

De Vlaamse Regering keurde op 10 februari 2023 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater goed. In deze verordening wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moet worden uitgevoerd bij bouwprojecten en verhardingen.

De doelstelling van de GSV hemelwater is om hemelwater maximaal ter plaatse te houden en ervoor te zorgen dat het niet afstroomt.De GSV hemelwater is van toepassing vanaf 2 oktober 2023. Dit betekent dat constructies en verhardingen die onder het toepassingsgebied vallen vanaf dan aan de nieuwe eisen moeten voldoen, ook als ze vrijgesteld zijn van vergunning.

Meer uitleg over de nieuwe Hemelwaterverordening 2023 vindt u hier


Polderbelasting verzonden

Op 28/09/2023 werd de polderbelasting verzonden. Deze belasting werd een 2-tal maanden eerder verstuurd dan vorig jaar. De belasting is verschuldigd door de ingelande volgens de eigendomstoestand op 1 januari van het belastingjaar. De uiterste betalingsdatum is 2 maanden na het versturen van de belasting. Het rekeningnummer is BE10 1430 7370 0604.

Klik hier voor meer info over de polderbelasting


Blauwalgen op kanaal Plassendaele- Nieuwpoort

Op het kanaal Plassendaele - Nieuwpoort werd de aanwezigheid van blauwalgen opgemerkt. Het is de laatste jaren een terugkerend fenomeen: in de loop van de zomer wordt waterrecreatie en -captatie in veel waterlopen ontraden en/ of verboden vanwege blauwalgen

 

Waarom zijn blauwalgen gevaarlijk?

Het grootste gevaar van blauwalgen schuilt in de eigenschap om gifstoffen (cyanotoxines) te produceren. Ze geven aanleiding tot klachten als huidirritatie, allergische reacties en gastro-enteritis. Voorzichtigheid is dan ook geboden!

Langdurige blootstelling (enkele uren per dag) kan aanleiding geven tot irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties, astma en zelfs diarree en braken.

 

Ontraden van waterrecreatie en captatie

Afhankelijk van de gezondheidsrisico's wordt recreatie ontraden. Ook captatie voor het irrigeren van consumptie- en voedergewassen en voor veedrenking.

 

Klik hier voor een actuele stand van zaken en meer info


Geen onttrekkingsverbod op grondgebied Middenkustpolder

Door de toegenomen debieten neerslag werden voor enkele waterlopen het onttrekkingsverbod opgeheven. Vanaf 04/08/2023 geldt daarom een tijdelijk onttrekkingsverbod voor de stroomgebieden van de Blankaart (gedeeltelijk), Rivierbeek, de Kemmelbeek (gedeeltelijk). Dit zijn geen waterlopen op het grondgebied van de Middenkustpolder.

Lees hier de meest actuele informatie over waterschaarste


Vlaams kampioenschap tegelwippen

Al gehoord van het Vlaams kampioenschap tegelwippen?  Inderdaad, weg met de tegels. Met deze actie  wil men zoveel mogelijk oppervlakte ontharden, zodat het regenwater terug kan infiltreren in de bodem en niet moet afgevoerd worden. Zo draagt iedereen zijn steentje bij tot een waterbewuste omgeving.

Doe je zelf mee? Kan je in je tuin nog verharding verwijderen?
Lokale besturen Gistel, Diksmuide, Oostende, Koekelare en Ichtegem doen alvast actief mee! 

Inspiratie en meer info vind je hier:

 


Captatieaanvraag - Waterontrekking

Wil je beregenen? Vergeet je aanvraag niet te doen via www.waterontrekking.be. Meer info is terug te vinden onder het tabblad wateronttrekking.


Opleidingsdag Rattenbestrijding

Op 02/03/2023 vond de provinciale opleidingsdag voor de rattenbestrijding door. De rattenvanger van de regio's Gistel, Noord-Oost en Blankenberge hielden gezamelijk een opleidingsdag. Daarbij maakte men vangmateriaal. Deze opleidingsdag is ook het ideale moment om eens bij te babbelen met de collega rattenvangers. 


Live verziltingsresultaten op waterinfo.be

Verziltingsresultaten voor de waterlopen in West-Vlaanderen kan je voortaan 24/24 live volgen op www.waterinfo.be. De resultaten zijn afkomstig van 80 sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water. De zoutwaarden worden elk uur automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data. Een aantal van deze sensoren bevindt zich binnen de Middenkustpolder.

Klik hier voor meer informatie omtrent de verziltingsresultaten

Klik hier om de live verziltingsresultaten te bekijken