Onderhoudswerken

De onderhoudswerken bestaan naast de oeverherstellingswerken uit de maaiwerken en de ruimingswerken.

Maaien

Raadpleeg hieronder de onderhoudskaart voor het dienstjaar 2023.

2023 Onderhoudskaart Middenkustpolder

Ruimen

De waterlopen binnen de Middenkustpolder worden in de regel om de 8 à 10 jaar geruimd. Het slib wordt hierbij uit de waterloop gehaald en na een gunstige slibanalyse binnen de vijfmeterzone langs de waterloop gedeponeerd. 'Delven' en 'herbedelven' zijn synoniemen voor 'ruimen'. De ruimingswerken vinden jaarlijks plaats tussen 1 september en 31 maart. Hieronder zijn de ruimingswerken voor het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 opgelijst. De aanpalende eigenaars/pachters worden ook persoonlijk aangeschreven per brief, zodat ze op de hoogte zijn van de geplande werkzaamheden.